Regulamin Regulamin

REGULAMNI

Willa Jędruś i Domki Dream House Jędruś – obiekty znajdują się przy ul. Tatrzańskiej 140 , 34-520 Poronin.

Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

Klienci Willi Jędruś i Domków Dream House Jędruś zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do  godz.11:00 w dniu wyjazdu.
Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.
Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny oraz monitorowany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
Bezwzględny zakaz palenia w środku obiektu. Bezwzględny zakaz wrzucania do WC artykułów higienicznych z uwagi na to ze posiadamy przepompownie ścieków na naszym obiekcie i może ulec uszkodzeniu. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.

 Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00.
Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. 

Węgiel we własnym zakresie.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie karty do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. 

Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. 

Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody Koszt zgubienia karty 200 zł Koszt włączenia alarmu dymnego i przyjazd straży pożarnej lub
osób z ochrony 500 zł